COVID-19 Noteikumi

Bāri un Restorāni

Restorāni

Elefant Rixwell Elefant Hotel viesnīcā.

Restorānu apmeklējums pieejams personām, kurām ir derīgs digitālais COVID-19 sertifikāts, kas apliecina:

  • ka persona ir vakcinēta pret COVID-19
  • ir pārslimojusi šo slimību (ne senāk par 6 mēn.)

Šīs personas pavadošais bērns vecumā līdz 11 gadiem (ieskaitot) var apmeklēt bez sertifikāta.

Bērns no 12 līdz 18 gadu vecuma ar testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu.

Informējam, ka viesim ir jāuzrāda derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments.

Ēdieni līdzņemšanai ir pieejami visiem viesiem bez ierobežojuma.

Informējam

  • Pie galdiem var atrasties ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (bet ne vairāk kā 10 personas kopā) un vismaz 2 metru attālums starp personām, kas sēž pie dažādiem galdiņiem, ja starp galdiņiem nav izvietota norobežojoša siena.
  • Klientu apkalpošana notiek tikai no 6:00 līdz 23:00

Privāts restorāns

Privāta restorāna piedāvājums

Privāto restorānu iespējams apmeklēt ik vienam. Arī personām bez COVID-19 sertifikāta, vakcinētiem vai pārslimojušiem.
Piedāvājums spēkā tikai individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros.

Brokastis

Brokastu zonas apmeklējums pieejams personām, kurām ir derīgs digitālais COVID-19 sertifikāts, kas apliecina:

  • ka persona ir vakcinēta pret COVID-19
  • ir pārslimojusi šo slimību (ne senāk par 6 mēn.)

Šīs personas pavadošais bērns vecumā līdz 11 gadiem (ieskaitot) var apmeklēt bez sertifikāta.

Bērns no 12 līdz 18 gadu vecuma ar testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu.

Brokastu zona pieejama tikai pieaugušajiem. Bērniem jāuzgaida savus vecākus pie galdiņiem.

Informējam, ka viesim ir jāuzrāda derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments.

Visiem viesiem bez derīga digitāla COVID-19 sertifikāta brokastis piegādāsim numurā.

Informējam

  • Pie galdiem var atrasties ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (bet ne vairāk kā 10 personas kopā) un vismaz 2 metru attālums starp personām, kas sēž pie dažādiem galdiņiem, ja starp galdiņiem nav izvietota norobežojoša siena.
  • Klientu apkalpošana notiek tikai no 6:00 līdz 23:00

SPA apmeklējums

Ūdens-termālais komplekss un SPA zonas

SPA piedāvājums

Ūdens-termāla kompleksa un SPA zonas apmeklējums pieejams personām, kurām ir derīgs digitālais COVID-19 sertifikāts, kas apliecina:

  • ka persona ir vakcinēta pret COVID-19
  • ir pārslimojusi šo slimību (ne senāk par 6 mēn.)

Šīs personas pavadošais bērns vecumā līdz 11 gadiem (ieskaitot) var apmeklēt bez sertifikāta.

Bērns no 12 gadu vecuma ar testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu.

Informējam, ka viesim ir jāuzrāda derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments.

Pieraksties jaunumiem

Saņemiet -15% atlaidi rezervācijai! Pēc e-pasta saņemšanas mēs Jums izsūtīsim atlaides kodu.

Spiežot "Pierakstīties" es piekrītu manu personīgo datu apstrādei saskaņā ar privātuma politiku
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Paldies ka pierakstījies! Drīzumā saņemsi e-pastu ar atlaides kodu.