Privātuma politika

Privātuma politika

Šī privātuma politika nosaka, kā Rixwell izmanto un aizsargā jebkuru informāciju, ko Jūs sniedzat Rixwell, izmantojot šo tīmekļa vietni. Rixwell mērķis ir nodrošināt Jūsu privātuma aizsardzību. Ja mēs lūdzam Jums sniegt mums konkrētu informāciju, ar kuras palīdzību Jūs var identificēt, kad lietojat šo tīmekļa vietni, varat būt pārliecināts – minētā informācija vienīgi atbilstoši šim privātuma paziņojumam. Rixwell var laiku pa laikam mainīt šo politiku, atjauninot šo lappusi. Jums laiku pa laikam jāpārbauda šī lappuse, nodrošinot, ka esat apmierināts ar jebkurām izmaiņām. Šī politika ir spēkā kopš 2013.gada 01.maija.

Kādu informāciju mēs ievācam

Mēs varam ievākt šādu informāciju:

Ko mēs darām ar ievākto informāciju

Mēs lūdzam šo informāciju, lai izprastu Jūs vajadzības un nodrošinātu Jums labākus pakalpojumus, un, it īpaši, šādu iemeslu dēļ:

Drošums

Mūsu mērķis ir nodrošināt Jūsu informācijas drošumu. Lai novērstu neatļautu piekļuvi informācijai vai neatļautu tās atklāšanu, mēs esam izstrādājuši attiecīgas fiziskas, elektroniskas un vadības procedūras tās informācijas aizsardzībai un drošumam, ko ievācam tiešsaistē.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes

Sīkdatne ir mazs fails, par kura izvietošanu Jūsu datora cietajā diskā tiek lūgta atļauja. Ja Jūs piekrītat, fails tiek pievienots un sīkdatne palīdz analizēt tīmekļa plūsmu vai paziņo, kad apmeklējat konkrētu tīmekļa vietn. Sīkdatnes ļauj tīmekļa aplikācijām atbildēt Jums kā indivīdam. Tīmekļa aplikācija var pielāgot šīs operācijas Jūsu vajadzībām, patikai un nepatikai, ievācot un atceroties informāciju par to, kam dodat priekšroku. Mēs izmantojam plūsmas žurnāla sīkdatnes, lai noteiktu, kuras lappuses tiek izmantotas. Tas palīdz mums analizēt datus par tīmekļa lappuses plūsmu un uzlabot mūsu tīmekļa vietni, pielāgojot to klientu vajadzībām. Mēs šo informāciju izmantojam vienīgi statistikas analīzes nolūkiem un pēc tam dati tiek izņemti no sistēmas. Visumā, sīkdatnes palīdz mums nodrošināt Jums labāku tīmekļa vietni, ļaujot mums uzraudzīt, kuras lappuses Jūs uzskatāt par noderīgām un kuras – nē. Sīkdatne nedod mums piekļuvi Jūsu datoram vai nenodrošina mums informāciju par Jums, kā vien datus, ko izvēlaties, ar kuriem izvēlaties dalīties ar mums. Jūs varat izvēlēties pieņemt vai noraidīt sīkdatnes. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkdatnes, bet Jūs varat parasti mainīt Jūsu pārlūkprogrammas uzstādījumus, ja vēlaties. Tas var kavēt Jūs pilnībā izmantot visas tīmekļa piedāvātās priekšrocības.

Saites ar citām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnē var būt saites ar citām interesējošām tīmekļa vietnēm. Tomēr, tikko izmantojat šīs saites, lai atstātu mūsu tīmekļa vietni, Jūs jāņem vērā, ka mēs nekontrolējam citas tīmekļa vietnes. Tādēļ mēs nevaram atbildēt par jebkuras tās informācijas aizsardzību un privātumu, kuru Jūs sniedzat, apmeklējot citas tīmekļa vietnes, un minētās tīmekļa vietnes nav pakļautas šim privātuma paziņojumam. Jums jābūt piesardzīgam un jāielūkojas konkrētajā tīmekļa vietnē izmantotajā privātuma paziņojumā.

Jūsu personīgās informācijas kontrole

Jūs varat izvēlēties ierobežot Jūsu personīgās informācijas ievākšanu vai izmantošanu šādi:

Mēs nepārdosim, neizplatīsim vai neiznomāsim Jūsu personīgo informāciju trešajām personām, ja vien nebūsit to atļāvis vai to neprasīt likums. Mēs varam izmantot Jūsu personisko informāciju, lai nosūtītu Jums reklāmas informāciju par trešajām personām, kas, saskaņā ar mūsu viedokli, varētu Jūs interesēt, ja Jūs paudīsit mums šādu vēlmi. Jūs varat pieprasīt ziņas par to personīgo informāciju, ko mēs glabājam par Jums saskaņā ar 1998.gadā pieņemto Datu aizsardzības aktu. Būs jāmaksā neliela samaksa. Ja vēlaties iegūt Jūsu informācijas kopiju, sazinieties ar mums. Ja uzskatāt, ka kāda informācija, ko glabājam par Jums, ir nepareiza vai nepilnīga, lūdzam, cik vien drīz iespējams, rakstīt mums e-pasta vēstuli uz augstāk norādīto adresi. Mēs nekavējoties izlabosim jebkuru nepareizu informāciju.